کمترین: 
10656
بیشترین: 
10668
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
10658
زمان: 
1/20 14:00
قیمت دلار کانادا امروز 20 فروردین 1398
قیمت دلار کانادادر تاریخ 20 فروردین 1398 , 10658 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/20 12:00","price":10668},{"date":"1398/01/20 12:26","price":10662},{"date":"1398/01/20 12:30","price":10656},{"date":"1398/01/20 13:00","price":10657},{"date":"1398/01/20 14:00","price":10658}
بروزرسانی در تاریخ 05 بهمن 1398