کمترین: 
12742
بیشترین: 
12748
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
12748
زمان: 
1/20 13:00
قیمت ین ژاپن امروز 20 فروردین 1398
قیمت ین ژاپندر تاریخ 20 فروردین 1398 , 12748 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/20 12:00","price":12748},{"date":"1398/01/20 12:30","price":12742},{"date":"1398/01/20 13:00","price":12748}
بروزرسانی در تاریخ 05 بهمن 1398