کمترین: 
2111
بیشترین: 
2113
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2112
زمان: 
1/20 12:30
قیمت یوان چین امروز 20 فروردین 1398
قیمت یوان چیندر تاریخ 20 فروردین 1398 , 2112 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/20 12:00","price":2111},{"date":"1398/01/20 12:26","price":2113},{"date":"1398/01/20 12:30","price":2112}
بروزرسانی در تاریخ 01 بهمن 1398