کمترین: 
2497
بیشترین: 
2512
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2501
زمان: 
1/20 14:00
قیمت لیر ترکیه امروز 20 فروردین 1398
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 20 فروردین 1398 , 2501 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/20 12:00","price":2510},{"date":"1398/01/20 12:26","price":2506},{"date":"1398/01/20 12:30","price":2512},{"date":"1398/01/20 13:00","price":2497},{"date":"1398/01/20 14:00","price":2501}
بروزرسانی در تاریخ 28 دی 1398