کمترین: 
2733000
بیشترین: 
2853000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2733000
زمان: 
1/20 19:00
قیمت نیم سکه خرده فروشی امروز 20 فروردین 1398
قیمت نیم سکه خرده فروشیدر تاریخ 20 فروردین 1398 , 2733000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/20 12:00","price":2813000},{"date":"1398/01/20 14:00","price":2823000},{"date":"1398/01/20 16:00","price":2803000},{"date":"1398/01/20 17:00","price":2753000},{"date":"1398/01/20 18:00","price":2853000},{"date":"1398/01/20 19:00","price":2733000}
بروزرسانی در تاریخ 08 بهمن 1398