کمترین: 
4960000
بیشترین: 
5160000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4980000
زمان: 
1/20 20:00
قیمت سکه امامی خرده فروشی امروز 20 فروردین 1398
قیمت سکه امامی خرده فروشیدر تاریخ 20 فروردین 1398 , 4980000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/20 12:00","price":5140000},{"date":"1398/01/20 12:26","price":5090000},{"date":"1398/01/20 12:30","price":5110000},{"date":"1398/01/20 13:00","price":5100000},{"date":"1398/01/20 14:00","price":5160000},{"date":"1398/01/20 15:00","price":5060000},{"date":"1398/01/20 16:00","price":5070000},{"date":"1398/01/20 17:00","price":4990000},{"date":"1398/01/20 18:00","price":4960000},{"date":"1398/01/20 19:00","price":4970000},{"date":"1398/01/20 20:00","price":4980000}
بروزرسانی در تاریخ 05 بهمن 1398