کمترین: 
438900
بیشترین: 
472200
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
450600
زمان: 
1/20 20:00
قیمت طلای 18 عیار / 740 امروز 20 فروردین 1398
قیمت طلای 18 عیار / 740در تاریخ 20 فروردین 1398 , 450600 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/20 12:00","price":438900},{"date":"1398/01/20 12:26","price":470600},{"date":"1398/01/20 12:30","price":469900},{"date":"1398/01/20 13:00","price":465100},{"date":"1398/01/20 14:00","price":472200},{"date":"1398/01/20 15:00","price":467900},{"date":"1398/01/20 16:00","price":464900},{"date":"1398/01/20 17:00","price":456900},{"date":"1398/01/20 18:00","price":445100},{"date":"1398/01/20 19:00","price":451200},{"date":"1398/01/20 20:00","price":450600}
بروزرسانی در تاریخ 29 دی 1398