کمترین: 
4752000
بیشترین: 
5002000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4752000
زمان: 
1/20 19:00
قیمت سکه بهار آزادی خرده فروشی  امروز 20 فروردین 1398
قیمت سکه بهار آزادی خرده فروشی در تاریخ 20 فروردین 1398 , 4752000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/20 12:00","price":4902000},{"date":"1398/01/20 12:26","price":4874000},{"date":"1398/01/20 14:00","price":5002000},{"date":"1398/01/20 16:00","price":4952000},{"date":"1398/01/20 17:00","price":4802000},{"date":"1398/01/20 19:00","price":4752000}
بروزرسانی در تاریخ 30 دی 1398