کمترین: 
1769000
بیشترین: 
1849000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1769000
زمان: 
1/20 19:00
قیمت ربع سکه امروز 20 فروردین 1398
قیمت ربع سکهدر تاریخ 20 فروردین 1398 , 1769000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/20 12:00","price":1789000},{"date":"1398/01/20 14:00","price":1799000},{"date":"1398/01/20 18:00","price":1849000},{"date":"1398/01/20 19:00","price":1769000}
بروزرسانی در تاریخ 05 اسفند 1398