کمترین: 
2729000
بیشترین: 
2849000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2729000
زمان: 
1/20 19:00
قیمت نیم سکه امروز 20 فروردین 1398
قیمت نیم سکهدر تاریخ 20 فروردین 1398 , 2729000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/20 12:00","price":2809000},{"date":"1398/01/20 14:00","price":2819000},{"date":"1398/01/20 16:00","price":2799000},{"date":"1398/01/20 17:00","price":2749000},{"date":"1398/01/20 18:00","price":2849000},{"date":"1398/01/20 19:00","price":2729000}
بروزرسانی در تاریخ 16 خرداد 1399