کمترین: 
1928000
بیشترین: 
2072000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1979000
زمان: 
1/20 19:00
قیمت مثقال طلا امروز 20 فروردین 1398
قیمت مثقال طلادر تاریخ 20 فروردین 1398 , 1979000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/20 12:00","price":1928000},{"date":"1398/01/20 12:26","price":2061000},{"date":"1398/01/20 13:00","price":2046000},{"date":"1398/01/20 14:00","price":2072000},{"date":"1398/01/20 15:00","price":2048000},{"date":"1398/01/20 16:00","price":2034000},{"date":"1398/01/20 17:00","price":2006000},{"date":"1398/01/20 18:00","price":1954000},{"date":"1398/01/20 19:00","price":1979000}
بروزرسانی در تاریخ 08 بهمن 1398