کمترین: 
593200
بیشترین: 
638100
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
608900
زمان: 
1/20 20:00
قیمت گرم طلا ۲۴ عیار امروز 20 فروردین 1398
قیمت گرم طلا ۲۴ عیاردر تاریخ 20 فروردین 1398 , 608900 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/20 12:00","price":593200},{"date":"1398/01/20 12:26","price":636000},{"date":"1398/01/20 12:30","price":635000},{"date":"1398/01/20 13:00","price":628600},{"date":"1398/01/20 14:00","price":638100},{"date":"1398/01/20 15:00","price":632300},{"date":"1398/01/20 16:00","price":628300},{"date":"1398/01/20 17:00","price":617500},{"date":"1398/01/20 18:00","price":601500},{"date":"1398/01/20 19:00","price":609800},{"date":"1398/01/20 20:00","price":608900}
بروزرسانی در تاریخ 30 دی 1398