کمترین: 
444900
بیشترین: 
478600
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
456700
زمان: 
1/20 20:00
قیمت گرم طلا ۱۸ عیار امروز 20 فروردین 1398
قیمت گرم طلا ۱۸ عیاردر تاریخ 20 فروردین 1398 , 456700 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/20 12:00","price":444900},{"date":"1398/01/20 12:26","price":477000},{"date":"1398/01/20 12:30","price":476300},{"date":"1398/01/20 13:00","price":471400},{"date":"1398/01/20 14:00","price":478600},{"date":"1398/01/20 15:00","price":474200},{"date":"1398/01/20 16:00","price":471200},{"date":"1398/01/20 17:00","price":463100},{"date":"1398/01/20 18:00","price":451100},{"date":"1398/01/20 19:00","price":457300},{"date":"1398/01/20 20:00","price":456700}
بروزرسانی در تاریخ 04 بهمن 1398