کمترین: 
4748000
بیشترین: 
4998000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4748000
زمان: 
1/20 19:00
قیمت سکه بهار آزادی امروز 20 فروردین 1398
قیمت سکه بهار آزادیدر تاریخ 20 فروردین 1398 , 4748000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/20 12:00","price":4898000},{"date":"1398/01/20 12:26","price":4870000},{"date":"1398/01/20 14:00","price":4998000},{"date":"1398/01/20 16:00","price":4948000},{"date":"1398/01/20 17:00","price":4798000},{"date":"1398/01/20 19:00","price":4748000}
بروزرسانی در تاریخ 29 دی 1398