کمترین: 
190425
بیشترین: 
190559
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
190425.0
زمان: 
1/20 14:40
قیمت شاخص بورس امروز 20 فروردین 1398
قیمت نهایی شاخص بورسدر تاریخ 20 فروردین 1398 , 190425.0 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/20 11:40","price":190550.0},{"date":"1398/01/20 12:30","price":190559.0},{"date":"1398/01/20 12:40","price":190447.0},{"date":"1398/01/20 14:40","price":190425.0}
بروزرسانی در تاریخ 05 بهمن 1398