کمترین: 
14230
بیشترین: 
14560
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
14230
زمان: 
1/20 19:01
قیمت دلار در بازار تهران امروز 20 فروردین 1398
قیمت دلار در بازار تهراندر تاریخ 20 فروردین 1398 , 14230 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/20 11:17","price":14350},{"date":"1398/01/20 11:27","price":14480},{"date":"1398/01/20 12:53","price":14500},{"date":"1398/01/20 14:36","price":14560},{"date":"1398/01/20 19:01","price":14230}
بروزرسانی در تاریخ 05 بهمن 1398