کمترین: 
3950
بیشترین: 
4020
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4000
زمان: 
1/20 14:36
قیمت درهم امارات در بازار تهران امروز 20 فروردین 1398
قیمت درهم امارات در بازار تهراندر تاریخ 20 فروردین 1398 , 4000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/20 11:14","price":3950},{"date":"1398/01/20 12:25","price":4000},{"date":"1398/01/20 12:28","price":4020},{"date":"1398/01/20 14:36","price":4000}
بروزرسانی در تاریخ 30 دی 1398