کمترین: 
14180
بیشترین: 
14220
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
14220
زمان: 
1/20 11:17
قیمت دلار هرات در بازار تهران امروز 20 فروردین 1398
قیمت دلار هرات در بازار تهراندر تاریخ 20 فروردین 1398 , 14220 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/20 11:11","price":14180},{"date":"1398/01/20 11:17","price":14220}
بروزرسانی در تاریخ 02 بهمن 1398