کمترین: 
14174
بیشترین: 
14180
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
14175
زمان: 
1/20 14:00
قیمت دلار امروز 20 فروردین 1398
قیمت دلاردر تاریخ 20 فروردین 1398 , 14175 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/20 10:53","price":14180},{"date":"1398/01/20 12:26","price":14174},{"date":"1398/01/20 12:30","price":14176},{"date":"1398/01/20 13:00","price":14177},{"date":"1398/01/20 14:00","price":14175}
بروزرسانی در تاریخ 07 بهمن 1398