کمترین: 
4980
بیشترین: 
5180000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4980
زمان: 
1/20 19:01
قیمت سکه در بازار تهران امروز 20 فروردین 1398
قیمت سکه در بازار تهراندر تاریخ 20 فروردین 1398 , 4980 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/20 10:42","price":5055000},{"date":"1398/01/20 11:20","price":5132000},{"date":"1398/01/20 11:27","price":5135000},{"date":"1398/01/20 11:33","price":5150000},{"date":"1398/01/20 11:40","price":5142000},{"date":"1398/01/20 12:22","price":5172000},{"date":"1398/01/20 12:38","price":5180000},{"date":"1398/01/20 12:38","price":5180000},{"date":"1398/01/20 14:36","price":5160000},{"date":"1398/01/20 19:01","price":4980}
بروزرسانی در تاریخ 05 اسفند 1398