کمترین: 
15397
بیشترین: 
15692
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
15667
زمان: 
1/20 14:00
قیمت یورو امروز 20 فروردین 1398
قیمت یورودر تاریخ 20 فروردین 1398 , 15667 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/20 10:12","price":15397},{"date":"1398/01/20 10:53","price":15692},{"date":"1398/01/20 12:00","price":15676},{"date":"1398/01/20 12:26","price":15673},{"date":"1398/01/20 13:00","price":15672},{"date":"1398/01/20 14:00","price":15667}
بروزرسانی در تاریخ 29 دی 1398