کمترین: 
64.8
بیشترین: 
64.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
64.8
زمان: 
1/20 10:00
قیمت روبل روسیه امروز 20 فروردین 1398
قیمت روبل روسیهدر تاریخ 20 فروردین 1398 , 64.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/20 10:00","price":64.8}
بروزرسانی در تاریخ 05 اسفند 1398