کمترین: 
13173.5
بیشترین: 
13173.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
13173.5
زمان: 
1/20 10:00
قیمت بات تایلند امروز 20 فروردین 1398
قیمت بات تایلنددر تاریخ 20 فروردین 1398 , 13173.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/20 10:00","price":13173.5}
بروزرسانی در تاریخ 08 بهمن 1398