کمترین: 
3101.2
بیشترین: 
3101.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3101.2
زمان: 
1/20 10:00
قیمت دلار سنگاپور امروز 20 فروردین 1398
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 20 فروردین 1398 , 3101.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/20 10:00","price":3101.2}
بروزرسانی در تاریخ 09 فروردین 1399