کمترین: 
2969.5
بیشترین: 
2969.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2969.5
زمان: 
1/20 10:00
قیمت روپیه پاکستان امروز 20 فروردین 1398
قیمت روپیه پاکستاندر تاریخ 20 فروردین 1398 , 2969.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/20 10:00","price":2969.5}
بروزرسانی در تاریخ 09 اسفند 1398