کمترین: 
352.4
بیشترین: 
352.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
352.4
زمان: 
1/20 10:00
قیمت دینار عراق امروز 20 فروردین 1398
قیمت دینار عراقدر تاریخ 20 فروردین 1398 , 352.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/20 10:00","price":352.4}
بروزرسانی در تاریخ 28 دی 1398