کمترین: 
1120
بیشترین: 
1120
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1120
زمان: 
1/20 10:00
قیمت ریال عربستان امروز 20 فروردین 1398
قیمت ریال عربستاندر تاریخ 20 فروردین 1398 , 1120 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/20 10:00","price":1120}
بروزرسانی در تاریخ 20 مرداد 1399