کمترین: 
13795.5
بیشترین: 
13795.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
13795.5
زمان: 
1/20 10:00
قیمت دینار کویت امروز 20 فروردین 1398
قیمت دینار کویتدر تاریخ 20 فروردین 1398 , 13795.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/20 10:00","price":13795.5}
بروزرسانی در تاریخ 02 بهمن 1398