کمترین: 
491.7
بیشترین: 
491.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
491.7
زمان: 
1/20 10:00
قیمت کرون نروژ امروز 20 فروردین 1398
قیمت کرون نروژدر تاریخ 20 فروردین 1398 , 491.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/20 10:00","price":491.7}
بروزرسانی در تاریخ 29 دی 1398