کمترین: 
4205.4
بیشترین: 
4205.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4205.4
زمان: 
1/20 10:00
قیمت فرانک سوئیس امروز 20 فروردین 1398
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 20 فروردین 1398 , 4205.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/20 10:00","price":4205.4}
بروزرسانی در تاریخ 05 اسفند 1398