کمترین: 
3155.7
بیشترین: 
3155.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3155.7
زمان: 
1/20 10:00
قیمت دلار کانادا امروز 20 فروردین 1398
قیمت دلار کانادادر تاریخ 20 فروردین 1398 , 3155.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/20 10:00","price":3155.7}
بروزرسانی در تاریخ 08 بهمن 1398