کمترین: 
3771.5
بیشترین: 
3771.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3771.5
زمان: 
1/20 10:00
قیمت ین ژاپن امروز 20 فروردین 1398
قیمت ین ژاپندر تاریخ 20 فروردین 1398 , 3771.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/20 10:00","price":3771.5}
بروزرسانی در تاریخ 29 دی 1398