کمترین: 
625.6
بیشترین: 
625.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
625.6
زمان: 
1/20 10:00
قیمت یوان چین امروز 20 فروردین 1398
قیمت یوان چیندر تاریخ 20 فروردین 1398 , 625.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/20 10:00","price":625.6}
بروزرسانی در تاریخ 30 دی 1398