کمترین: 
739.1
بیشترین: 
739.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
739.1
زمان: 
1/20 10:00
قیمت لیر ترکیه امروز 20 فروردین 1398
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 20 فروردین 1398 , 739.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/20 10:00","price":739.1}
بروزرسانی در تاریخ 06 بهمن 1398