کمترین: 
5492.9
بیشترین: 
5492.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5492.9
زمان: 
1/20 10:00
قیمت پوند امروز 20 فروردین 1398
قیمت پونددر تاریخ 20 فروردین 1398 , 5492.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/20 10:00","price":5492.9}
بروزرسانی در تاریخ 02 بهمن 1398