کمترین: 
4732.4
بیشترین: 
4732.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4732.4
زمان: 
1/20 10:00
قیمت یورو امروز 20 فروردین 1398
قیمت یورودر تاریخ 20 فروردین 1398 , 4732.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/20 10:00","price":4732.4}
بروزرسانی در تاریخ 29 دی 1398