کمترین: 
1297.45
بیشترین: 
1301.89
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1301.41
زمان: 
1/20 17:00
قیمت اونس طلا امروز 20 فروردین 1398
قیمت نهایی اونس طلادر تاریخ 20 فروردین 1398 , 1301.41 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/20 03:00","price":1297.45},{"date":"1398/01/20 03:30","price":1298.53},{"date":"1398/01/20 06:00","price":1299.23},{"date":"1398/01/20 06:30","price":1298.99},{"date":"1398/01/20 09:00","price":1299.15},{"date":"1398/01/20 09:30","price":1299.36},{"date":"1398/01/20 10:00","price":1299.37},{"date":"1398/01/20 10:30","price":1299.57},{"date":"1398/01/20 12:00","price":1298.12},{"date":"1398/01/20 12:30","price":1298.86},{"date":"1398/01/20 13:00","price":1299.15},{"date":"1398/01/20 13:30","price":1301.89},{"date":"1398/01/20 17:00","price":1301.41}
بروزرسانی در تاریخ 28 دی 1398