کمترین: 
17870
بیشترین: 
18553
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
18544
زمان: 
1/20 14:00
قیمت پوند امروز 20 فروردین 1398
قیمت پونددر تاریخ 20 فروردین 1398 , 18544 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/20 01:00","price":17870},{"date":"1398/01/20 12:00","price":18553},{"date":"1398/01/20 12:26","price":18550},{"date":"1398/01/20 12:30","price":18528},{"date":"1398/01/20 13:00","price":18523},{"date":"1398/01/20 14:00","price":18544}
بروزرسانی در تاریخ 04 بهمن 1398