کمترین: 
177.49
بیشترین: 
182.45
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
178.25
زمان: 
1/20 21:00
قیمت اتریوم Ethereum امروز 20 فروردین 1398
قیمت نهایی اتریوم Ethereumدر تاریخ 20 فروردین 1398 , 178.25 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/20 00:00","price":178},{"date":"1398/01/20 03:00","price":182.45},{"date":"1398/01/20 06:00","price":178.23},{"date":"1398/01/20 09:00","price":178.47},{"date":"1398/01/20 12:00","price":178.23},{"date":"1398/01/20 13:00","price":177.49},{"date":"1398/01/20 15:00","price":177.62},{"date":"1398/01/20 17:00","price":179.75},{"date":"1398/01/20 18:00","price":178.87},{"date":"1398/01/20 21:00","price":178.25}
بروزرسانی در تاریخ 29 دی 1398