کمترین: 
5210.9
بیشترین: 
5313.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5237.1
زمان: 
1/20 21:00
قیمت بیت کوین امروز 20 فروردین 1398
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 20 فروردین 1398 , 5237.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/20 00:00","price":5229.5},{"date":"1398/01/20 03:00","price":5313.6},{"date":"1398/01/20 06:00","price":5255.8},{"date":"1398/01/20 09:00","price":5242.8},{"date":"1398/01/20 12:00","price":5246.8},{"date":"1398/01/20 13:00","price":5236.5},{"date":"1398/01/20 15:00","price":5210.9},{"date":"1398/01/20 17:00","price":5234.7},{"date":"1398/01/20 18:00","price":5234.9},{"date":"1398/01/20 21:00","price":5237.1}
بروزرسانی در تاریخ 04 بهمن 1398