کمترین: 
69.02
بیشترین: 
69.02
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
69.02
زمان: 
1/19 17:32
قیمت نفت اوپک امروز 19 فروردین 1398
قیمت نفت اوپکدر تاریخ 19 فروردین 1398 , 69.02 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/19 17:32","price":69.02}
بروزرسانی در تاریخ 05 بهمن 1398