کمترین: 
3340
بیشترین: 
3343
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3343
زمان: 
1/19 17:00
قیمت رینگیت مالزی امروز 19 فروردین 1398
قیمت رینگیت مالزیدر تاریخ 19 فروردین 1398 , 3343 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/19 12:00","price":3340},{"date":"1398/01/19 15:00","price":3343},{"date":"1398/01/19 16:00","price":3341},{"date":"1398/01/19 17:00","price":3343}
بروزرسانی در تاریخ 30 دی 1398