کمترین: 
10093
بیشترین: 
10109
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
10104
زمان: 
1/19 20:00
قیمت دلار سنگاپور امروز 19 فروردین 1398
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 19 فروردین 1398 , 10104 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/19 12:00","price":10093},{"date":"1398/01/19 15:00","price":10096},{"date":"1398/01/19 16:00","price":10095},{"date":"1398/01/19 17:00","price":10102},{"date":"1398/01/19 18:00","price":10109},{"date":"1398/01/19 19:00","price":10107},{"date":"1398/01/19 20:00","price":10104}
بروزرسانی در تاریخ 01 بهمن 1398