کمترین: 
1592
بیشترین: 
1605
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1604
زمان: 
1/19 20:00
قیمت کرون نروژ امروز 19 فروردین 1398
قیمت کرون نروژدر تاریخ 19 فروردین 1398 , 1604 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/19 12:00","price":1592},{"date":"1398/01/19 13:00","price":1595},{"date":"1398/01/19 14:00","price":1596},{"date":"1398/01/19 16:00","price":1597},{"date":"1398/01/19 17:00","price":1599},{"date":"1398/01/19 18:00","price":1603},{"date":"1398/01/19 19:00","price":1605},{"date":"1398/01/19 20:00","price":1604}
بروزرسانی در تاریخ 29 دی 1398