کمترین: 
35276
بیشترین: 
35768
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
35768
زمان: 
1/19 19:00
قیمت دینار بحرین امروز 19 فروردین 1398
قیمت دینار بحریندر تاریخ 19 فروردین 1398 , 35768 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/19 12:00","price":35276},{"date":"1398/01/19 13:00","price":35348},{"date":"1398/01/19 14:00","price":35460},{"date":"1398/01/19 15:00","price":35559},{"date":"1398/01/19 16:00","price":35626},{"date":"1398/01/19 17:00","price":35680},{"date":"1398/01/19 19:00","price":35768}
بروزرسانی در تاریخ 06 بهمن 1398