کمترین: 
5074
بیشترین: 
5077
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5074
زمان: 
1/19 17:00
قیمت لاری گرجستان امروز 19 فروردین 1398
قیمت لاری گرجستاندر تاریخ 19 فروردین 1398 , 5074 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/19 12:00","price":5077},{"date":"1398/01/19 16:00","price":5075},{"date":"1398/01/19 17:00","price":5074}
بروزرسانی در تاریخ 29 دی 1398