کمترین: 
35407
بیشترین: 
35434
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
35434
زمان: 
1/19 18:00
قیمت ریال عمان امروز 19 فروردین 1398
قیمت ریال عماندر تاریخ 19 فروردین 1398 , 35434 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/19 12:00","price":35407},{"date":"1398/01/19 13:00","price":35410},{"date":"1398/01/19 14:00","price":35414},{"date":"1398/01/19 15:00","price":35419},{"date":"1398/01/19 16:00","price":35409},{"date":"1398/01/19 17:00","price":35430},{"date":"1398/01/19 18:00","price":35434}
بروزرسانی در تاریخ 03 بهمن 1398