کمترین: 
3757
بیشترین: 
3759
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3759
زمان: 
1/19 17:00
قیمت ریال قطر امروز 19 فروردین 1398
قیمت ریال قطردر تاریخ 19 فروردین 1398 , 3759 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/19 12:00","price":3759},{"date":"1398/01/19 16:00","price":3757},{"date":"1398/01/19 17:00","price":3759}
بروزرسانی در تاریخ 09 فروردین 1399