کمترین: 
3648
بیشترین: 
3651
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3650
زمان: 
1/19 18:00
قیمت ریال عربستان امروز 19 فروردین 1398
قیمت ریال عربستاندر تاریخ 19 فروردین 1398 , 3650 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/19 12:00","price":3649},{"date":"1398/01/19 16:00","price":3648},{"date":"1398/01/19 17:00","price":3651},{"date":"1398/01/19 18:00","price":3650}
بروزرسانی در تاریخ 09 اسفند 1398