کمترین: 
44877
بیشترین: 
44959
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
44959
زمان: 
1/19 19:00
قیمت دینار کویت امروز 19 فروردین 1398
قیمت دینار کویتدر تاریخ 19 فروردین 1398 , 44959 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/19 12:00","price":44934},{"date":"1398/01/19 13:00","price":44890},{"date":"1398/01/19 14:00","price":44934},{"date":"1398/01/19 15:00","price":44893},{"date":"1398/01/19 16:00","price":44877},{"date":"1398/01/19 17:00","price":44900},{"date":"1398/01/19 18:00","price":44944},{"date":"1398/01/19 19:00","price":44959}
بروزرسانی در تاریخ 03 بهمن 1398